زیرنظر واحد فرهنگی مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام

۱۲ مطلب با موضوع «موضوع پیامک فرهنگی :: پیامبر اکرم :: اخلاق فردی پیامبر» ثبت شده است

پیامک 54 ( اخلاق فردی پیامبر ) - استقامت

استقامت او استقامتى بود ......

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین (ع)

پیامک 53 ( اخلاق فردی پیامبر ) - عبادت

عبادت او چنان عبادتى بود که پاهایش از ایستادن در محراب عبادت ورم مى‌کرد...........

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین (ع)

پیامک 52 ( اخلاق فردی پیامبر ) - ساده زیست

زیراندازش یک حصیر بود؛......

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین (ع)

پیامک 51 ( اخلاق فردی پیامبر ) - خوش رفتار

رفتارش با مردم، رفتار خوش بود. .....

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین (ع)

پیامک 50 ( اخلاق فردی پیامبر ) - نظیف

پیامبر از دوران کودکى، موجود نظیفى بود. .......

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین (ع)

پیامک 49 ( اخلاق فردی پیامبر ) - درستکردار

او درستکردار بود. .......

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین (ع)

پیامک 48 ( اخلاق فردی پیامبر ) - جوانمردى

جوانمردى او طورى بود که دشمنان شخصى خود را مورد عفو و اغماض قرار مى‌داد. اگر در جایى ستمدیده‌اى بود، تا وقتى به کمک او نمى‌شتافت، دست برنمى‌داشت.........

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین (ع)