امام خامنه ای :

حرکت خطی، حرکت خوبی نیست.

حرکت خطی، غیر از این است که انسان مواضعی را به طور مدون قبول کرده باشد.

حرکت خطی، یعنی گروه‌گرایی؛ یعنی کسی را که داخل یک مجموعه است، قبول می‌کند؛ به صرف این‌که در این مجموعه قرار دارد......