(پیام رهبر انقلاب به تشکل‌های دانشجویی انقلابی ۱۳۹۲/۱۱/۲۳) :

تشکیلات می‌تواند معبد باشد، ولی مبادا تبدیل به معبود گردد؛

اصول و ارز‌ش‌های عقیدتی و معنوی خودتان را در قالب تشکیلات حفظ، و بر صمیمیت و همدلی بین اعضا تأکید کنید.

آزمونِ دقت و پایبندی ما به این تذکر رهبر انقلاب، از همین حالا شروع شده است؛ باید به درون خود و تشکیلاتمان رجوع کنیم و صادقانه ببینیم که واقعاً تشکیلات برای ما تا چه حد هدف و معبود است و تا چه حد معبد و وسیله؟ در واقع از نگاه رهبر حکیم انقلاب، ارزش واقعی یک تشکیلات به آن است که «اصول و ارزش‌های عقیدتی و معنوی اعضا» در بستر آن حفظ گردد و افراد با حضور در تشکل‌ها، ارتقای معنوی و عقیدتی داشته باشند.

نکته‌ی آموختنی پایانی، تأکید ایشان بر لزوم حفظ «صمیمیت و همدلی بین اعضا» در یک تشکیلات دانشجویی است. وقتی در تشکل‌های دانشجویی، هدف متعالی و مشخصی وجود داشته و کار بر اساس تقوا و مسیر حرکت منطبق بر خط امام رحمه‌الله و رهبری است، دیگر هیچ توجیهی برای وجود اختلاف و چند دستگی باقی نمی‌ماند.

حفظ وحدت و انسجام پیرامون اهداف و آرمان‌های انقلاب، از ضروریات امروز کشور و تشکل‌های دانشجویی است و نبایستی رقابت‌ها، اختلاف سلیقه‌ها، تفاوت برداشت‌ها و بعضاً دلخوری‌های کاری، باعث آن شود که دل‌های دانشجویان و جوانان انقلابی، خدای ناکرده از هم دور گردد.