حجت الاسلام پناهیان :

درست کردن مسجد محل درست کردن بهترین جامعه کوچک در دل جامعه بزرگ اسلامی است،

در اهداف حداکثری نباید به تک آدم‌های خوب اکتفا کرد، باید کانون آدم‌های خوب راه اندازی کرد.