حجت الاسلام پناهیان :

اهل مسجد و مسئولان کانون‌ها توجه داشته باشند

مسئولیت گناه همه گناه کاران و ضعف‌های همه خوبان به عهده آن‌هاست،

باید هدف‌های حداکثری داشت؛

قرآن در آیه 200 سوره آل عمران می‌گوید برای کارهای خوب مانند صبر باید هم افزایی کنید.