حجت الاسلام پناهیان:

این مسئله که دیندارها دیندارتر شوند از جذب بی دین‌ها مهمتر است،

اگر نماز خوان‌ها نماز خوان‌تر شوند، نماز را درک کنند و اقتضائات آن را در زندگی خود جاری سازند همه مشکلات در این زمینه حل می‌شود.