حجت الاسلام پناهیان :

مسجدی‌ها در مقابل غیر مسجدی‌ها مسئول هستند،

مسئولیت همه گناه‌کاران و جاهلان جامعه به عهده اهل مسجد است،

مسجد اهل مسجد را تربیت کند غیر مسجدی‌ها خود به خود جذب می‌شوند.