حجت الاسلام پناهیان :

اصل آدم‌سازی باید در مساجد انجام شود،

هر چه در مساجد کم کاری کنیم متولیان دیگر تربیت و فرهنگ سعی می‌کنند برای جبران وارد عرصه شوند،

اما نمی‌توانند تاثیرگذاری مساجد را داشته باشند.