آن حضرت عادل و با تدبیر بود. کسى که تاریخ ورود پیامبر به مدینه را بخواند - آن جنگهاى قبیله‌اى، آن حمله کردنها، آن کشاندن دشمن از مکه به وسط بیابانها، آن ضربات متوالى، آن برخورد با دشمن عنود - چنان تدبیر قوى و حکمت‌آمیز و همه‌جانبه‌اى در خلال این تاریخ مشاهده مى‌کند که حیرت‌آور است و مجال نیست که من بخواهم آن را بیان کنم.