زیرنظر واحد فرهنگی مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام

پیامک 10 - سرباز و فرمانده

از ماموریت که برگشتندبودند ....

سرباز :

گمراه کردن اینها چه فایده دارد ؟ وقتی که می توانند توبه کنند و همه چیز را از سر بگیرند

فرمانده :

امام این ها که ظهور کند عمر ما تمام میشود، گمراهشان میکنیم تا امامشان دیرتر بیاید

سرباز :

ماموریت های این هفته چطور بود ؟

فرمانده ( در حالیکه نگاه عاقل اندر سفیه به سرباز میکرد) :

مگر صدای گریه امامشان را نمیشنوی ، که از خدا برای اینها طلب استغفار می کند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین (ع)

پیامک 9 - حرام است

     پیامبر اکرم (ص) :

هر کس مدیر گروهی شود و به آنها ستم نکند ،

با آنها سخن گفته ولی دروغ نگوید ،

وعده بدهد و خلف وعده نکند

 

از کسانی است که مروتش به کمال رسیده و عدالتش نمایان گشته

و برادری با او واجب و غیبت کردن او حرام است.

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین (ع)

پیامک 8 - تخصص یا تعهد

شهید دکتر مصطفی چمران

در قبول یک مسئولیت یا انجام یک کار تعهد و تقوای فرد از تخصص او مهمتر است،

اما اگر فردی مسئولیت یا کاری را قبول کرد که در آن تخصص نداشت ، تعهد هم ندارد.

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین (ع)

پیامک 7 - چرا افسردگی ؟

چرا افسرده و خسته می شویم ؟

چون می خواهیم همه چیز مطابق میل ما باشد و وقتی امکانپذیر نیست

از تلاش برای دست یابی به مقدار ممکن هم دست برمیداریم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین (ع)

پیامک 6 - سبر صبر ثبر

در برابر مشکلات صبر می کنیم اگر بدانیم که :

مشکلات غرور بی جای ما را میشکند و

سنگدلی ما را برطرف میکند و

توجه ما را به خدا بیشتر می نماید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین (ع)

پیامک 5 - اتلاف وقت

اتلاف وقت یعنی :

انجام هر کاری به غیر از کار و وظیفه ی همان لحظه

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین (ع)

پیامک 4 - هدف و آرزو

مغزهای متفکر هدف دارند و دیگران آرزو

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خادم الحسین (ع)