حاج منصور ارضی :

آنقدر رئیس هیئت بایستی مراقبت از نفس داشته باشد که اگر مثلا مریضی پیش آنها آمد و درخواست دعا کرد، دعایش کند و آن بیمار شفا بگیرد!

باید اینگونه باشد و البته این را هم بایستی از لطف و رابطه آن دعا با ذوات مقدسه اهل بیت(ع) بداند.

ما اگر مراقیت از نفس نداشته باشیم به عنوان مدیر هیئت، قطعاً در هیئت ما هم اثرگذار خواهد بود