هر آنچه که یک جمع متعهّدِ صاحب اندیشه و هنر را دور هم جمع کند و بتواند مثل نخ تسبیح اینها را مجتمع نماید، یکى از بزرگترین رحمت‌ها و نعمت‌هاى الهى است.
مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای انجمن قلم - 8 بهمن 1381