به‌طور خلاصه اخلاق پیامبر را به «اخلاق شخصى» و «اخلاق حکومتى» تقسیم مى‌کنیم.

به عنوان یک انسان، خلقیّات او و به‌عنوان یک حاکم، خصوصیات و خلقیّات و رفتار او