امام باقر ع :

هرکه بر خدا توکل کند، مغلوب نمیشود و هرکه از گناه به خدا برد، شکست نمیخورد.