وفات حضرت خدیجه س

زمان : پنجشنبه 27-03-1394  ساعت21:30

مکان : مشهد مقدس - بلوار پیروزی

خیابان پیروزی ۲۰ - کوچه شهید حقشناس ۴

مسجد و حسینیه حضرت ابوالفضل ع

هیئت مذهبی فرهنگی روضه العباس ع

==== فایل های صوتی مراسم ====


                                                                         روضه حاج حسین قانع 


                                             زمینه - امشب دلم دریای از غم هاست مادر     

                                   سنگین - شب جمعه حرم یار حسین را عشق است      

                                             واحد - عشق از روز ازل ایین داره زینب است  


                                           شور - شبا تو عالم خیال از رو زمین جدا میشم 


                                               شور - من خاک پاتم مست مست یک نگاتم