ناجوانمردان از اینجا صحن را برداشتند / کاش میگفتند گنبد را چرا برداشتند

زائری آمد کنار قبر آقایش نشست / با کتک او را ز قبر مجتبی برداشتند

خاک اینجا برتر از خاک تمام عالم است / خاک اینجا را همه بهر شفا برداشتند

خواستند آثار جرم شهر مخفی تر شود / از میان نقشه اسم کوچه را برداشتند

یک مفاتیح الجنان آورده بودیم، از چه رو / دو نگهبان آمدند از پیش ما برداشتند

تخریب قبور ائمه بقیع      حجت الاسلام مقری       سید محمد خورشیدی       محمد سیاح

  مناسبت : تخریب حرم ائمه بقیع 

سخنران : حجت الاسلام مُقری

مداحان : سید محمد خورشیدی و  محمد سیاح

زمان : چهارشنبه 31-04-1394  بعد از نماز مغرب و عشا

مکان : مشهد مقدس - بلوار پیروزی

خیابان پیروزی ۲۰ - کوچه شهید حقشناس ۴

مسجد و حسینیه حضرت ابوالفضل ع

هیئت مذهبی فرهنگی روضه العباس ع