آتش زبانه از در و مسمار می کشید / دستی شکسته منت دیوار می کشید

یکسو تمام خصم علی را ... و یکطرف / یک بانوی خمیده و بیمار می کشید

با حال مضطرش ز همه رو گرفته بود / کشتی شکسته بود و پهلو گرفته بود

شام غریبان شهادت حضرت زهرا 75 روز

 مناسبت : شام غریبان شهادت حضرت زهرا س ( به روایت 75 روز ) 

سخنران : حجت الاسلام بلال مهرانفرد

مداحان : برادر مصطفی کیوانی منش و برادر محمد سیاح

زمان : چهارشنبه 13-12-1393  ساعت 20

مکان : مشهد مقدس - بلوار پیروزی

خیابان پیروزی ۲۰ - کوچه شهید حقشناس ۴

مسجد و حسینیه حضرت ابوالفضل ع

هیئت مذهبی فرهنگی روضه العباس ع