آه ای خدا دار و ندار ما نیامد / آقا و صاحب اختیار ما نیامد

وقتی که ما سرگرم کار خویش هستیم / حق دارد او در روزگار ما نیامد

این روزی کرب و بلای ما چه شد پس / آخر چرا وقت قرار ما نیامد

باید به حق عمه اش او را قسم داد / آن عمه ای که در میان مقتل افتاد

جلسه هفتگی هیئت روضه العباس مشهد حجت الاسلام فاطمی  رضا مشهدی

سخنران : حجت الاسلام فاطمی

مداح : رضا مشهدی

زمان : چهارشنبه 13-08-1394  ساعت20

مکان : مشهد مقدس - بلوار پیروزی

خیابان پیروزی ۲۰ - کوچه شهید حقشناس ۴

مسجد و حسینیه حضرت ابوالفضل ع

هیئت مذهبی فرهنگی روضه العباس ع