هفته وحدت

زمان : پنچ شنبه 03-10-1394  ساعت20:30

مکان : مشهد مقدس - بلوار پیروزی

خیابان پیروزی ۲۰ - کوچه شهید حقشناس ۴

مسجد و حسینیه حضرت ابوالفضل ع

هیئت مذهبی فرهنگی روضه العباس ع

بردارن وخواهران

===== فایل های صوتی مراسم =====

    سخنرانی - حجت الاسلام پاکیزه سرشت

   شعرخوانی - همه هستیم به ره خدا  /   کربلایی مرتضی صاحبدل

   سرود  - یامصطفی یاامام العالمین   /   کربلایی مرتضی صاحبدل

    شعرخوانی - شب مستی و شور بسم الله  / کربلایی محمد سیاح

    سرود - بگو یا علی و آزاده شو  / کربلایی محمد سیاح

   سرود - هیئتیا همه میدن جونشون و برا حسین  /  کربلایی محمد سیاح

   مدح  -  پدرم گفت بگو یا علی از جا برخیز  /  کربلایی محمد سیاح

    کربلایی محمد ارشادی نیا.مناجات پایانی.