فاطمیه

زمان : پنچ شنبه13-12-1394  ساعت20:30

مکان : مشهد مقدس - بلوار پیروزی

خیابان پیروزی ۲۰ - کوچه شهید حقشناس ۴

مسجد و حسینیه حضرت ابوالفضل ع

هیئت مذهبی فرهنگی روضه العباس ع

بردارن وخواهران

===== فایل های صوتی وعکسهای مراسم =====

  سخنرانی - استاد قاسم سوری

  روضه - کربلایی مصطفی ضیاء


  زمینه - افسانه نیست حقیقت - کربلایی مصطفی ضیاء


  شور - به هرکی محتاجم نکن هیچکسی زینب نمیشه - کربلایی مصطفی ضیاء


  شور - مادر مادر چشمم کف پات - کربلایی مصطفی ضیاء