عرفانیان

🌹هیئت روضه العباس(ع)🌹

⏲ چهارشنبه ها ساعت ۲۰۳۰

🕌مشهد؛ بلوار پیروزی۱۸؛ کوچه شهیدحق شناس۴؛

مسجدوحسینیه حضرت ابوالفضل(ع)

💻Site: www.Monawar.ir

🍃با ما در ارتباط باشید 🍃

📱Telegram: @Rozatollabas