بسم الله الرحمن الرحیم

من به عقل خویش گفتم روضـة العبـاس چیست ؟

گفت یعنی جنّت و هیئت؛ حرم؛ مسجد یکی است

هیئت روضه العباس

جهت دریافت پیامک مراسمات هیئت روضه العباس ع  - نام و نام خانوادگی - خود را با این سامانه ارسال فرمایید.

شماره سامانه : ۵۰۰۰۲۰۱۰۰۵۵۰۴۵

 آدرس : ایران اسلامی - خراسان رضوی - مشهد مقدس

بلوار پیروزی - خیابان پیروزی ۱۸ - کوچه شهید حقشناس ۴ - مسجد و حسینیه حضرت ابوالفضل ع

آدرس هیئت